Donderdag 10 mei 2012, 19:30
Religieuze gemeenschappen : een ander leven ?français | english

Wat is het religieuze leven ? Wat zijn de verschillen tussen de religieuze ordes ? Wat is een noviciaat ? Wat zijn ‘geloften’ ? Voor vele mensen is het religieuze leven een vreemde wereld dat niets te maken heeft met het alledaagse leven. Sommigen denken daarbij aan ‘zelfverloochening’ of ‘versterving’, anderen aan eindeloos gebed en hoge kloostermuren.

Het religieuze leven is in wezen geen van die dingen : het is een vorm van geëngageerd christelijk leven in gemeenschap, van ‘leerling-zijn van Christus’. In zekere zin is het tijdloos, hoewel altijd in verandering en vernieuwing. Onze avondbijeenkomst wil antwoorden geven op basisvragen over het religieuze leven. Vier religieuzen zullen getuigen van hun levenswijze en presenteren hun congregaties.

 

 

Deelnemers :

Luca Gili OP
Dominicanen

Claude Deschamp rscj
Sociëteit van het Heilig Hart

Walter Ceyssens SJ
Sociëteit van Jezus

Zuster Anne-Emmanuel
Monastieke Gemeenschappen van Jeruzalem

 

Que le vent soit toujours
derrière vous
Et la pluie tombe doucement
sur vos champs.
...